Disclaimer adslprijzen.nl

ADSL

ADSLprijzen.nl is een product van Websitegroep.

De door Websitegroep op deze site verstrekte informatie is een aanbod van verschillende partijen. Websitegroep en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site.

ADSLprijzen.nl maakt gebruik van de vergelijkingsmodule van internetproviders-vergelijken.nl. Alle af te sluiten adslabonnementen en gerelateerde producten en / of diensten, worden door de partners van internetproviders-vergelijken.nl aangeboden en afgehandeld. ADSLprijzen.nl is geen adsl of breedbandprovider maar een vergelijkingssite die via haar website bezoekers in contact brengt met producten en diensten van adsl en breedbandaanbieders.

Niets mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Websitegroep worden verveelvoudigd. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Websitegroep sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de al dan niet door derden geplaatste informatie uitdrukkelijk uit. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van ADSLprijzen.nl, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.